Апликације

Путевима змајева кроз Голубац

Приче и легенде из Голупца, места где је Дунав најшири и где тврђава Голубачки град вековима чува многе тајне. Змајеви, виле, тодоровци, вампири, суђенице само су део народних предања овог краја и вредна нематеријална баштина Србије.