ПАНОРАМА ВЕКОВА

ПАНОРАМА ВЕКОВА

   Голубачка тврђава је средњовековно утврђење (XIV век) подигнуто на самом улазу у Ђердапску клисуру. Временом, нарочито након коначног турског освајања града (1458), на простору испред тврђаве формирало се цивилно насеље. Ово насеље је посетио и описао још Евлија Челеби, турски путописац из XVII века. Током нових археолошких истраживања Подграђа Тврђаве откривен је део овог цивилног насеља са импозантним остацима турског купатила-хамама, задужбине коџе Махмуд-паше. Поред налаза из османског периода, из српско-угарског времена (XIV и XV века) пронађени су предмети свакодневне употребе и кречана - објекат у коме је печен камен и добијан креч, главни састав малтера.

   Нова археолошка открића показала су да простор Подграђа Тврђаве није само средњовековни локалитет. Предмети с краја бронзаног и из старијег гвозденог доба (од око 1000 г.п.н.е. - III п.н.е.) и остаци ‘римске куће’ из III в.н.е. са покретним налазима, променили су хронолошку слику Голубачке тврђаве и њеног подграђа, чинећи је правом Панорамом векова.