Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН 3/2018 - Израда и постављање шипова

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН 1/2018 - Баштенски намештај

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН 1/2017 - Израда и постављање Туристичке сигнализације

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН 1/2016-Канцеларијски намештај