Римска кућа

   У оквиру пројекта ’’Ревитализација Голубачке тврђаве'' вршена су заштитна археолошка ископавања Западног подграђа Голубачке тврђаве од краја априла до краја јула 2015. године. Том приликом откривени су остаци римског објекта - ’’римска кућа’’ (25x5м). Објекат је откривен на нивоу темеља јер је током средњег века служио као извор за грађевински материјал. Грађен је од камена и опека, техником опус миxтум. Грађевина је имала 4 просторије, са зидовима и подовима омалтерисаним хидростатичким (водонепропусним) малтером. Подови су још имали поплочања од опека, а зидови просторија су били осликани. Пронађени су фрагменти зидног малтера бојени бордо, жуто, зелено и голубије плаво, и један већи уломак малтера са насликаном ’’главом рибе’’. Поред архитектонских остатака, пронађени су и покретни налази попут керамике, фибула, новца, накита, прозорског стакла и других предмета за свакодневну употребу. На основу подница уочавају се две грађевинске фазе, а налази   датују објекат у крај 2. , 3. и у 4. век.

    До сада није било археолошких података о постојању трагова римске епохе поред Голубачке тврђаве. У римским итинерарима између В. Градишта и Чезаве су забележене Купе, које су убициране код данашњег Голупца, али за место пред самим улазом у Ђердапску клисуру нема података. Откриће римског објекта представља битан податак за римски лимес и његово проучавање на овом делу Дунава.