Топовска кула

Топовска кула

 

   Голубачка тврђава подигнута је у време употребе хладног оружја као погранично утврђење са циљем да штити границу између Угарске и Србије. У одбрамбеном смислу, град има четири целине, а издвојено је и четири, односно пет фаза градње, диктираних историјско-политичким дешавањима. Почетак употребе ватреног оружја донео је извесне промене. Да би се одбрана прилагодила новом начину ратовања, куле спољног утврђења прилагођене су обзидавањем, а у приобалном делу спољног утврђења изграђена је топовска кула (кула 9). Кула 9 је другачија од осталих. Полигонална је, рађена по узору на куле Смедеревског града и Небојишину кулу, што говори да су је градили Турци. Има приземље и спрат са платформама за топове и на шест страна топовске отворе. На врху је била озупчана платформа. На горње нивое пењало се помоћу кружних степеница, озиданих од опеке, а под у кули био је од туцаног камена прекривен кречним малтером. На горњем спрату нађено је пет плоча са натписима, који говоре о разлозима и времену подизања куле, а у оквиру радова на ревитализацији Голубачке тврђаве, приликом ниског водостаја, на доњој етажи куле која је под водом, уочени су и натписи на луковима ниша топовских отвора. Још једна одлика куле је узидано огромно топовско ђуле у фасаду, вероватно из рата 1428. године, што би дало време градње, тј. моменат када почиње да се користи ватрено оружје. Главна улога топовске куле највероватније је заштита пристаништа, које се налазило у простору између кула 5 и 9, и у којем су биле смештене лађе.

   По начину градње и по аналогијама, настанак куле 9 смешта се у четврту фазу, односно у турско време, крајем 15. века. Смедеревске турске куле биле су подигнуте пре 1480. године, па је могуће да је тада настала и кула 9. Г. Симић сматра да је ова фаза била после смрти деспота Стефана, односно 1428., када је Голубац нападнут из Ласловара од стране Жигмунда и када су коришћени топови. По изворима, Турци су морали да поправе оштећени град, па су тада ојачали, односно обзидали куле. Цуњак и Јордовић нису овог мишљења, сматрајући да то није могло бити пре 1456., када се топови уводе као регуларно наоружање турске војске, а исти додају и да се Смедерево гради после 1428. као тврђава за одбрану од хладног оружја.